SER is listed on

ForkDelta Seratio Wallet

IMPORTANT ACTION REQUIRED - Seratio SER/Microshare Token Holders

The Seratio Token project was created in support of UN SDG objectives, with some of the 2020 projects moving substantially to their delivery phases. We anticipate that will be reflected in the financial (SER) and non-financial (Microshare) tokens as we approach 2030. Commensurate with this and in line with best practice, we believe token holders will be best served by moving their tokens to a more secure offline cold wallet if they have not already done so. Accordingly from 9th January 2020, we have given SER Wallet holders 30 days notice to move all tokens to an offline storage device of their choice. Since the token issue in 2017 we have never suffered a successful hacking attempt on the Seratio online wallets, however, from 11 February 2020 we will not continue to invest our resources into wallet protection as the industry view is now firmly behind long term offline secure storage.

Đăng ký quan tâm của bạn với chúng tôi

Select a Coin

Nền tảng Seratio ICO

Giới thiệu về CCEG

Trung tâm nghiên cứu quản lý trách nhiệm xã hội doanh nghiệp là tổ chức nghiên cứu hàng đầu thế giới về chuyển dịch giá trị. Thành lập tại vương quốc Anh cùng với mạng lưới học thuật rộng khắp tại châu Âu, châu Á và châu Mỹ, chúng tôi đã và đang phát triển hướng tới mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kinh tế dựa vào các nhóm giá trị. Những đồng tiền ảo được kết nối với nhau sẽ tạo ra sự đón nhận của thị trường, bao gồm những đồng tiền đã được đưa vào vận hành như Women’s Coin, City Coin, Faith Coin, Edu Coin, Leadership Coin và những đồng tiền phục vụ cho mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc (UN Sustainable Development Goals)London - New York - Thượng Hải - Thành Đô - Kochi - Zug


Sách trắng

Milestones

 

 • 2011

  Tỷ lệ thu nhập xã hội được tạo ra bởi giáo sư Olinga Taeed

 • 2012

  S/E được phát triển và thử nghiệm tại Đại học Northampton và trải qua quá trình hợp tác nghiên cứu giữa các trường đại học trên thế giới

 • 2013

  Tổ chức phi lợi nhuận Trung tâm nghiên cứu quản lý trách nhiệm xã hội doanh nghiệp được thành lập

 • 2014

  Bài phát biểu tại thánh địa Vatican – đặt tên cho S/E là Công cụ phân tích đo lường tác động xã hội được thừa nhận nhanh nhất trên toàn thế giới – đánh dấu sự công nhận của quốc tế.

 • 2015

  Seratio Ltd được thành lập để cung cấp công cụ Saas – công cụ đo lường giá trị phi tài chính dưới nền tảng luật pháp toàn cầu.

 • 2016

  CCEG công bố nền tảng Total Value Blockchain 3.0 và Proof-of-(…), đồng thời công bố 5 sách trắng.

 • 2016

  Internet-of-Value (IoV) Blockchain Alliance of Good (BISGIT) is established and launched at the CCEG Conference at the University of Cambridge

 • 2017 January

  Nền tảng Proof-of-Concept được công bố

 • 2017 February

  Viện nghiên cứu CCEG Blockchain UN được thành tập

 • 2017 March

  Cấu trúc Seratio PaaS bắt đầu quá trình phát triển

 • 2017 tháng 10

  Fundraiser kết thúc

 • 2018 tháng 1

  Seratio tokens cấp cho Seratio-Wallets

 • 2018 tháng 4

  Vấn đề về Microshares

 • 2018 tháng 7

  Seratio Ethereum Platform Launch

 • 2018 tháng 9

  Seratio SDG Alt-tokens (Tiền xu của phụ nữ, Đồng xu Giáo dục, Tiền xu Thành phố)

 • 2019 tháng 1

  Seratio SDG Alt-tokens (Tín ngưỡng Coin, Tiền xu lãnh đạo, Tiền xu Nước)

 • 2019 Tháng 3

  Thẻ tín dụng Seratio SDG (Dấu hiệu Thời trang, Da Token, Người chăm sóc Coin)

 • 2019 tháng 7

  Ra mắt Platform mới của Seratio 2-token (tích hợp blockchain Microshare)

Đối tác và tư vấn

Chandler Guo

Chandler Guo

Bit Angel Chuyên gia tư vấn ICO
Eric Gu

Eric Gu

ViewFin Chuyên gia tư vấn ICO
Sian Jones

Sian Jones

COINsult Tư vấn chế định
Andrew Henderson

Andrew Henderson

Eversheds Sutherland Tư vấn pháp lý
Dr Maria Grazia Vigliotti

Dr Maria Grazia Vigliotti

Sandblocks Consulting Tư vấn an ninh mạng

Đội ngũ

Prof Olinga Ta’eed

Chủ tịch

Prof Olinga Ta’eed
Barbara Mellish

Giám đốc điều hành

Barbara Mellish
Sajin Abdu

Trưởng phòng IT

Sajin Abdu

Liên hệ với chúng tôi